onsdag den 26. august 2009

Statsligt institut taler pilleskubbere imod

Det statslige Institut for Rationel Farmakoterapi sætter et stort spørgsmålstegn ved validiteten i de udtalelser om kolesterolsænkende medicin, som i dag er citeret i aviser og tv. Altså dem om, at danske hjertesyge får for lidt af de dyre lægemidler. IRF mener ikke, at der er hold i pilleskubbernes krav.

Læs deres kommentar her.

Et enkelt interessant afsnit vil jeg dog gengive her. Her sås der nemlig tvivl om hele hypotesen om, at en sænkning af LDL fører til en bedre prognose for patienterne over en bred kam. Er det mon en begyndelse til konstruktionen af en bombe under hele kolesterolsænknings-strategien?

Korsgård Thomsen citeres for, at det er bedre at få sænket sit kolesterol med 40-50% frem for 20-30%, hvilket stammer fra en analyse, som synes at vise en lineær sammenhæng mellem LDL-kolesterolreduktionen og risikoreduktionen for koronare hændelser (4). Denne analyse har dannet baggrund for de nu gældende retningslinjer for de LDL-kolesterolmål, der skal stiles imod, når behandling iværksættes. Denne analyse er dog blevet kritiseret, idet en anden analyse af de samme studier i højere grad synes at vise, at der er stor forskel på, om det er høje udgangsværdier for LDL-kolesterol der reduceres, end det er de lave (5).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar